Deklaracje/certyfikaty

Certyfikaty

Wszystkie wytwórnie betonu towarowego firmy Łużyce Beton Sp. z o.o. posiadają udokumentowany i wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+ A2:2021-08, PN-EN 206+A2:2021-08/ Ap1:2022-02 wraz z uzupełnieniem Krajowym PN-B-06265:2022-08.

System Zakładowej Kontroli Produkcji obejmuje swoim zakresem dobór materiałów, projektowanie składu mieszanki betonowej, sprawdzanie   i badania surowców do produkcji, kontrolę maszyn ,urządzeń produkcyjnych i laboratoryjnych oraz kontrolę procedur procesu produkcji   i właściwości betonu.

W 2018 r. w wytwórniach firmy Łużyce Beton Sp. z o.o. zakończył się proces certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji .
Akredytowana Jednostka Certyfikująca corocznie nadzoruje wytwórnie  pod względem funkcjonowania Zakładowej Kontroli Produkcji w pełnym zakresie wg obowiązujących Norm i przepisów.

  1. BETON 2023-011_Certyfikat 205-UWB-193_08 09 2023
  2. MIESZANKI 2023-011_Certyfikat 205-UWB-194_08 09 2023